Search

Sunday, 24 April 2011

TESSERA

Doa-doa dihimpun pada lembar tesera yang terdiri dari :

1. Seruan pada Roh Kudus dan Allah Tritunggal
2. Lima puluhan rosario
3. Doa Katena
4. Doa penutup


Cara berdoa Rosario:
1. Setelah doa pembukaan dari tesera, langsung
2. Renungan peristiwa, tanpa doa Aku Percaya
3. Tanpa doa salam Putri Allah Bapa…dan seterusnya
4. Setelah puluhan, didoakan kemuliaan … tanpa doa terpujilah nama Yesus, Maria dan St.Yosef.
5. Bergantian antara pemimpin doa dengan anggota

Tesera adalah:
1. Adalah sebuah lembaran yang berisi doa-doa legio
2. Dicetak warna merah sebagai lambang Roh Kudus yang memberi spirit kepada para legioner
3. Tesera juga dipakai sebagai tanda pengenal seorang legioner

Arti Kata:
a. “Inimicitas ponam inter te et mulierem et semen illiusipsa conteret caput tuum” (Kej 3:15) :« Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya”
b. “Mulier ecce filius tuus ecce mater tua?”(Yoh 19:26-27): “Ibu, inilah anakmu … inilah ibumu”
c. “Beata quae credid isti”(Luk 1:45): “Berbahagialah ia yang telah percaya”

Pola Doa Tesera:
1. Doa pembukaan dan rosario
2. Doa Katena
3. Doa penutup

Isi Doa Penutup Tesera :
1. Pujian dan permohonan kepada Bunda Maria
2. Seruan kepada pelindung Legio Maria
3. Doa penutup sendiri berisi doa kepercayaan

Doa penutup tesera berisi 6 kepercayaan:
1. Iman dan kepercayaan pada Tuhan dan Sang Puteri hingga mengalahkan dunia
2. Percaya teguh terdorong karena cinta sejati kepada Tuhan
3. Kepercayaan yang kokoh bagaikan batu karang menghadapi kesusahan dan kekecewaan hidup
4. Kepercayaan yang berani hingga tidak ragu-ragu sanggup melaksanakan pekerjaan luhur untuk Tuhan
5. Kepercayaan yang menjadi Tugu Api bagi Legio
6. Kepercayaan yang menuntun langkah melalui jalan damai


Doa Tessera

Doa Pembukaan
P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin
Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati Umat Mu dan nyalakanlah didalamnya api cinta Mu. Utuslah Roh Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi . 
U. Dan Engkau akan membaharui muka bumi .

Marilah Kita Berdoa
Ya , Allah Bapa kami, curahkanlah Roh Kudusmu atas diri kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus ke Gereja Mu, untuk mengawali pewartaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karya Nya ke dunia melalui hati umat Mu yang beriman. Demi Kristus, Pengantara kami .
U. Amin 
P. Tuhan bukalah bibirku 
U. Dan mulutku akan mewartakan kemuliaan Mu.
P. Tuhan, sudilah datang menolong aku.
U. Tuhan, tolonglah daku dengan segera.
P. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

LIMA PULUHAN DOA ROSARIO SUCI
(Kemuliaan. Peristiwa. Bapa Kami. Salam Maria)
Salam, ya Ratu, Bunda yang rahim.
Kehidupan, penghibur dan pengharapan kami, salam.
Kami orang buangan, anak Hawa, berseru kepadaMu. KepadaMu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami , hai Pembicara kami, wajahMu yang manis. Dan sesudah pembuangan ini, tunjukkanlah kepada kami, Yesus Buah TubuhMu yang terpuji. Ya Maria perawan yang murah hati. Penuh kasih sayang dan manis.
P. Doakanlah kami, ya, Santa Bunda Allah
U. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.

Marilah Kita Berdoa
Ya Tuhan, PuteraMu tunggal telah memperoleh pahala bahagia kekal bagi kami dengan hidup, kematian serta kebangkitanNya, semoga kami, dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosario Suci Santa Perawan Maria, dapat meneladan isinya dan menerima yang dijanjikanNya, karena Kristus Tuhan kami.
U. Amin
P. Hati Yesus Yang Maha Kudus 
U. Kasihanilah kami
P. Hati Maria yang tak bercela 
U. Doakanlah kami
P. Santo Yosef 
U. Doakanlah kami
P. Santo Yohanes, pengarang Injil 
U. Doakanlah kami
P. Santo Louis Marie de Montfort 
U. Doakanlah kami
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin

CATENA LEGIONIS
Antifona bersama sama:
Siapakah Puteri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan,indah penaka bulan ,gemerlap laksana surya , dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur ?
P. (Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus) Aku mengagungkan Tuhan.
U. Hatiku bersuka ria karena Allah ,penyelamatku .
P. Sebab Ia memperhatikan daku, hambaNya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa.
U. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha kuasa; Kuduslah nama Nya.
P. Kasih sayangNya turun temurun kepada orang yang takwa.
U. Perkasalah perbuatan tanganNya; diceraiberaikanNya orang yang angkuh hatinya .
P. Orang yang berkuasa diturunkan Nya dari tahta; yang hina dina diangkatNya 
U. Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan; orang kaya diusirNya dengan tangan kosong .
P. Menurut janjiNya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hambaNya
U. Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama lamanya . 
P. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus 
U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad Amin.

Antifona bersama sama:
Siapakah Puteri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan balatentara yang siap sedia bertempur ?
P. Ya, Maria Semula Jadi Tak Bercela
U. Doakanlah kami yang berlindung kepadaMu

Marilah Kita Berdoa
Yesus Kristus Tuhan kami, Pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih Bunda Mu Perawan yang terpuji, menjadi Bunda dan Pengantara pada Mu, semoga semua yang memohon kemurahan Mu, dapat bergembira karena dikabulkan permohonan nya berkat perantaraan Sang Puteri, AMIN .

Doa Penutup
P. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin 
Bunda Tuhan yang Suci, dibawah perlindunganMu kami bernaung, Perawan yang mulia dan terpuji janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. 
Santa Maria yang Semula Jadi Tak Bercela, Pengantara segala rahmat 
(atau sebutan tiap Presidium)
U. Doakanlah Kami
P. Malaekat Agung Santo Mikhael dan Santo Jibrail.
U. Doakanlah Kami 
P. Seluruh balatentara Surgawi, Legio Malaekat Bunda Maria.
U. Doakanlah Kami
P. Santo Yohanes Pemandi 
U. Doakanlah Kami
P. Santo Petrus dan Paulus 
U. Doakanlah Kami 

Marilah Kita Berdoa
Ya Tuhan, berilah kepada kami - yang mengabdi di bawah panji Santa Maria - iman sepenuhnya terhadapMu - dan kepercayaan kepada Sang Puteri - hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan teguh - terdorong karena kecintaan - sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan - karena cinta sejati kepadaMu - dan di dalam sesame kami - selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan - berilah kami kepercayaan yang kokoh bagaikan batu karang tempat kami berdiri dengan tenang dan hati teguh - menghadapi kesusahan, kesukaran dan kekecewaan hidup - kepercayaan yang berani hingga kami tidak ragu-ragu - sanggup melaksanakan pekerjaan luhur, - untuk Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa, kepercayaan yang menjadi tugu api bagi Legio kami, - yang memimpin kami yang bersatu - untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana - untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut - untuk mengobarkan mereka yang telah padam semangatnya - untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa - kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui jalan damai, - sehingga Legio kami setelah perjuangan hidup ini - tanpa kehilangan seorangpun - berkumpul kembali dalam kerajaan dan keluhuranMu. Amin.

P. Moga-moga jiwa para anggota Legio kami – dan jiwa-jiwa orang beriman – beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.